Yhteystiedot

Niki Haake
Hankesuunnittelija
Suomen Punainen Risti
sähköposti: niki.haake@punainenristi.fi
puhelin: 020 701 2142

Hankkeen ohjausryhmä

Suomen Punainen Risti, Vapepa
Arsi Veikkolainen
Valmiuskoordinaattori

WWF Suomi
Teemu Niinimäki
Suojeluasiantuntija

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK
Henrik Nysten
Meripuolustuspiiri piiripäällikkö

Suomen Lentopelastusseura (SLPS)
Sami Kinnunen
Koulutuspäälikkö

Suomen Meripelastusseura (SMPS)
Jori Nordström
Valmiuspäälikkö

Sivustoa ylläpitää Reijo Rautauoman säätiö.
sähköposti: info@reijorautauomansaatio.fi

Kuvat: © Markus Dernjatin