Toimijat

Vapaaehtoiseksi öljyntorjuntajoukkoihin pääset osallistumalla öljyntorjuntaa koordinoivien järjestöjen toimintaan sekä koulutuksiin.  Tältä sivulta löydät esittelyt öljyntorjunnassa mukana olevista järjestöistä, heidän toiminnastaan öljyonnettomuustilanteessa ja kuinka myös sinä voit olla mukana toiminnassa.

Katso seuraavat öljyntorjuntaan liittyvät tapahtumat sekä koulutukset ja ilmoittaudu mukaan!

Hanketta koordinoi Suomen Punainen Risti (SPR) joka toimii Vapepan koordinaatiojärjestönä. Hankkeen rahoittajana toimii Reijo Rautauoman säätiö.

WWF Suomi

WWF on yli sadassa maassa toimiva, maailman vaikuttavin ympäristöjärjestö. Tukijamme ovat mukana pelastamassa maailman ainutlaatuisimpia luontokokonaisuuksia.

Suojelemme luontoa ja ratkaisemme maapallon vakavimpia ympäristöongelmia innostamalla ihmiset mukaan muutokseen ympäristömme ja hyvinvointimme puolesta.

Yhteyshenkilö: Teemu Niinimäki, suojeluasiantuntija

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. MPK kouluttaa selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa.

MPK on puolustusvoimien strateginen kumppani, joka tekee yhteistyötä kokonaisturvallisuusalan viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Yhteyshenkilö: Henrik Nysten, Meripuolustuspiiri piiripäällikkö

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 52 järjestön verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Useimmiten Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaamaan liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa.

Vapepan auttajat toimivat maalla, vesialueilla ja ilmassa.

Maatoimintoja koordinoi Suomen Punainen Risti (SPR), meritoimintoja Suomen Meripelastusseura (SMPS) ja ilmatoimintoja Suomen Lentopelastusseura (SLPS).

Yhteyshenkilö: Arsi Veikkolainen, valmiuskoordinaattori

Suomen Lentopelastusseura (SLPS)

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on yksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinaatiojärjestöistä, ja vastaa kaikista sen ilmatoiminnoista.

Vapaaehtoiset miehistöt, RPA-ryhmät ja varjoliitäjät ovat valmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden.

Yhteyshenkilö: Sami Kinnunen, koulutuspäälikkö

Suomen Meripelastusseura (SMPS)

Suomen Meripelastusseura (SMPS) on yksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinaatiojärjestöistä, ja vastaa kaikista sen meritoiminnoista.

Suomen Meripelastusseura on valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, joka mm. pelastaa ja avustaa merihätään joutuneita ihmisiä merialueilla ja sisävesillä.

Yhteyshenkilö: Jori Nordström, valmiuspäälikkö

Suomen Punainen Risti (SPR)

Suomen Punainen Risti (SPR) on yksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinaatiojärjestöistä, ja vastaa kaikista sen maatoiminnoista.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.

Yhteyshenkilöt:

Niki Haake
Hankesuunnittelija
Sähköposti: niki.haake@punainenristi.fi
Puhelin: 020 701 2142

Arsi Veikkolainen, valmiuskoordinaattori

Reijo Rautauoman säätiö

Reijo Rautauoman säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka‐alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Muita toimijoita öljyntorjunnassa

Suomen öljyntorjuntavalmiutta on pyritty rakentamaan pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. Mukana valmiuden rakentamisessa on useita eri tahoja niin viranomaisia, vapaaehtoisia kuin yrityksiäkin.

Ympäristö.fi

Ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE, 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus) sekä aluehallintovirastot (AVI).

Ymparisto.fi on palvelusivusto yrityksille, kunnille, viranomaisille ja kansalaisille. Sivustolla jaetaan tietoa ympäristöhallinnon toimialaan kuuluvista asioista sekä kerrotaan hallinnon tehtävistä, toiminnan tavoitteista ja ajankohtaisista asioista.

Ympäristö.fi sivustolta löydät kattavat tiedot öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta sekä eri viranomaisten tehtävistä öljyntorjunnassa maa- ja merialueilla.

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö ohjaa öljyvahinkojen torjuntaa maalla ja merellä sekä kemikaalivahinkojen torjuntaa merellä. Ministeriö turvaa tarvittavat resurssit, kehittää lainsäädäntöä ja ohjaa lainsäädännön toimeenpanoa. Ympäristöministeriö myös koordinoi kansainvälistä öljyn- ja kemikaalitorjuntasopimuksiin liittyvää yhteistyötä.

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jonka tärkein tehtävä on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä joilla on vaikutusta ympäristöön.

SYKE rakentaa kestävää yhteiskuntaa sekä tarjoaa julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon välttämätöntä tietoa, monitieteistä osaamista ja asiantuntevaa palvelua.

Suomen Palopäällystöliitto

Suomen Palopäällystöliitto — Finlands Brandbefälsförbund ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tärkein tehtävä on turvallisuuden edistäminen. Liiton tavoitteena on kohottaa ja edistää henkilö- ja omaisuusturvallisuutta erilaisten onnettomuuksien varalta ja sattuessa.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL)

SSPL toimii valtakunnallisella tasolla vapaaehtoispalokuntayhdistysten ja sopimuspalokuntien omana liittona. Liitto on aktiivisesti mukana lakeja, asetuksia, ohjeita ja määräyksiä valmisteltaessa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK) on turvallisuuden yleishyödyllinen ja riippumaton asiantuntija, joka tuottaa tietoa erilaisissa tutkimushankkeissa, kehittää asumisen ja arjen turvallisuutta sekä kouluttaa ja vaikuttaa. Järjestö tukee myös toiminnallaan palokuntia ja muita turvallisuusalan vapaaehtoisia. Järjestön tavoitteena on, että ihmiset ja erilaiset yhteisöt osaavat ehkäistä onnettomuuksia, varautua niihin ja toimia niissä oikein.

Käynnissä olevia ja päättyneitä vapaaehtoistoimintaan liittyviä SPEKin hankkeita:

Parhaillaan SPEK: ssä on käynnissä Vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyö- hanke. Hankkeessa selvitetään,  miten vapaaehtoisten tarjoamat taidot ja valmiudet vastaavat viranomaisten tarpeita eri alueilla ja miten pelastustoimijoiden yhteistyötä tulisi eri alueilla kehittää. Tutkimuksessa haastatellaan eri alueiden keskeisiä turvallisuustoimijoita sekä toteutetaan kyselyt pelastustoimintaan osallistuville vapaaehtoisille ja sitä ohjaaville viranomaisille. Tutkimuksen pohjalta laaditaan suosituksia yhteistyön kehittämiseksi. Sen pohjalta voidaan rakentaa myös mittareita, joilla seurata yhteistyön kehittymistä jatkossa. Tutkimus valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Viime vuosina SPEK on toteuttanut myös tutkimuksen vapaaehtoisten saatavuudesta ja käytettävyydestä hälytystehtäviin (Hatakka 2014) sekä palokuntatoiminnan hiipumisen ja viriämisen syistä (Eskelinen ym. 2017). Viimeksi mainittu tutkimus osoitti, että palokunnat perustuvat vahvasti vapaan ja omaehtoisen kansalaistoiminnan varaan ja että palokuntien toiminnan lopettamisen ilmiö liittyy tämän perustan heikentymiseen. Pelastustoimen yhteinen haaste on, miten yhdistys saa toimintaansa osallistuvat yksilöt vapaaehtoisesti sitoutumaan niin, että yhdistys pystyy täyttämään sopimusvelvoitteensa.

SPEK:in tutkimuksiin voi tutustua tarkemmin täällä:

http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Tutkimustoiminta/Julkaisut/SPEK-tutkii

Vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyö-hankkeen tiedotteet:

http://www.spek.fi/news/SPEK-tutkii-pelastustoimijoiden-yhteistyon-toimivuutta/kih24s4q/f7327e0b-203b-411a-bebe-615691174264

http://www.spek.fi/news/Tulossa-kysely-vapaaehtoisten-ja-viranomaisten-yhteistyosta/14699/2d30a79d-c5a3-4e7b-9e28-0a77c2492bdb

Vapaaehtoisten osallistuminen öljytorjuntaan- hankkeen tuotokset ja keräämät materiaalit: http://www.spek.fi/Suomeksi/Kehittaminen/Oljyntorjunta


Hankkeen tarkoitus ja toiminta