Hanke

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa on vuosina 2014­−2018 toteutettu, Reijo Rautauoman säätiön rahoittama hankesarja, jossa kehitettiin järjestöjen yhteistoimintamalleja öljyntorjunnassa, sekä edistettiin vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten aktiivisuutta onnettomuuksiin varautumisessa, sekä tehostaa kansallista öljyntorjuntavalmiutta.

Hankkeet toteutettiin yhteistyössä Vapepan jäsenjärjestöjen (WWFMPKSLPSSMPSSPR, SPEK) kesken. Hankkeissa viranomaisten avuksi koulutettiin alueellisia vapaaehtoisjoukkoja, jotka ymmärtävät toimintansa luonteen pelastustoiminnan osana, kykenevät toimimaan viranomaisjohdon alaisuudessa sekä pystyvät tarvittaessa itsenäisesti organisoimaan toimintansa.

Hankkeen I-vaihe toteutettiin 2014–2015 Suomen pelastusalan keskusjärjestön SPEKin vetämänä. Hankkeen loppuraportti (PDF, 3.4MB).

II-vaihe toteutettiin 2016–2018 SPR:n ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan vetämänä. Hankkeen loppuraportti.

III-vaihe alkoi 1.1.2019 ja siinä tuotetaan käytännönläheistä tietoa vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyöstä helppolukuisessa järjestyksessä ja asianomaisten päivittämänä. Sisällöt suunnataan seuraaville kohderyhmille:

  • Kansalaiset, vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet
  • Viranomaiset
  • Järjestöt ja yhteisöt

Hankkeen tarkoitus ja toiminta

III-vaihe toteutetaan EU-hankkeena, joka alkoi 1.1.2019 ja jota koordinoi Turun yliopisto. Siinä on mukana yhteensä 13 hankepartneria kuudesta maasta: Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Ruotsi ja Tanska. Hankkeen tavoitteena on öljyntorjuntavalmiuden tehostaminen Itämerellä. Suomen Punainen Risti jatkaa siinä edellisten vaiheiden työtä (ks. kaavio edellä). Hanke päättyy 30.6.2021. Lue lisää hankkeesta Turun yliopiston hankesivulta.