Hanke

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa on Reijo Rautauoman säätiön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten aktiivisuutta onnettomuuksiin varautumisessa, sekä tehostaa kansallista öljyntorjuntavalmiutta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Vapepan jäsenjärjestöjen (WWFMPKSLPSSMPSSPR) kesken.

Hankkeessa viranomaisten avuksi muodostetaan alueellisia koulutettuja vapaaehtoisjoukkoja, jotka ymmärtävät toimintansa luonteen pelastustoiminnan osana, kykenevät toimimaan viranomaisjohdon alaisuudessa sekä pystyvät tarvittaessa itsenäisesti organisoimaan toimintansa.

Hankkeen tarkoitus ja toiminta

Hankkeen toimijat

Hankkeen ensimmäinen ja toinen vaihe ovat saatu päätökseen. Hankkeen kolmas vaihe on käynnissä.