Aineistot

Olemme keränneet yhteen eri toimijoiden öljyntorjuntaan liittyviä aineistoja.

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan- hankkeessa (2014-2015) tuotettiin seuraavat kuusi dokumenttia laajassa yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kesken:

  1. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja organisointi öljyvahingon torjunnassa
  2. Selvitys vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista öljyvahingon torjunnassa – Lainsäädäntö, korvaukset ja hallinnolliset järjestelyt
  3. Vapaaehtoisille soveltuvat tehtävät öljyvahingon torjunnassa
  4. Opas vapaaehtoisten pikakouluttamiseksi rantapuhdistukseen öljyvahingon torjunnassa
  5. Järjestöjen öljyvahingon torjuntaan liittyvät koulutukset vapaaehtoisille 2015
  6. Opas öljyvahinkoihin – Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä?

Lue lisää hankkeesta.

WWF Suomi aineistot

WWF ylläpitää ja kehittää koulutusta ja materiaalia öljyntorjunnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille.

Tutustu aineistoon sekä tuleviin kursseihin ja tapahtumiin.

VAPEPA aineistot

Öljyntorjunta joukkueenjohtajaksi kouluttaudutaan Vapepan joukkueenjohtaja kurssilla.

ÖT JOUKKUEENJOHTAJAN KOULUTUS 2018

Johtopaikkatoiminta
Tilannekuva ja tilannejohtaminen
Tiedottaminen
Viestiliikenne

Aineistoa viranomaisille

Vuonna 2011 valmistui Itä-Uudenmaan, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhteistyössä laadittu toimintamanuaali viranomaisille (SÖKÖ), joka toimii käsikirjana vakavassa rannat saastuttavassa öljyvahinkotilanteessa.

Voit tutustua toimintamanuaaliin alla olevista linkeistä.

Alkusanat, johdanto ja termit
Öljyntorjunta- organisaation järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto 2-20
Sisäinen viestintä ja tiedonkulku 3-20
Ulkoinen tiedottaminen 4-20
Työterveys ja – turvallisuus 5-20
Taloushallinto 6-20
Tilannekuva ja tiedustelu 7-20
Vahinkojäte ja jätehuolto 8-20
Vahinkojätteen keräämisen organisointi 9-20
Vahinkojätteen kuljetusketju ja logistiset pisteet 10-20
Vahinkojätteen varastointi 11-20
Jätteen loppukäsittely 12-20
Lastaus- ja purkaustoiminnot 13-20
Merikuljetukset ja kalustohuolto 14-20
Maakuljetusten järjestäminen 15-20
Öljyyntyneen eläinperäisen jätteen turvallinen käsittely 16-20
Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat 17-20
Turvatoimet alusöljyvahingon rantatorjunnassa 18-20
Rannikkotorjunnan koulutus-suunnitelma 19-20
Alusöljyvahingon harjoitus- suunnittelu 20-20

Muuta aineistoa

Preparedness for Oil-polluted Shoreline clean-up and Oiled Wildlife interventions eli POSOW-projektin englanninkielinen opas vapaaehtoiselle öljyntorjujalle (PDF).