Aineistot

Olemme keränneet yhteen eri toimijoiden öljyntorjuntaan liittyviä aineistoja.

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan- hankkeessa (2014-2015) tuotettiin seuraavat kuusi dokumenttia laajassa yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kesken:

  1. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja organisointi öljyvahingon torjunnassa
    Managing and organizing volunteers in oil spill response
  2. Selvitys vapaaehtoistoiminnan hallinnoinnista öljyvahingon torjunnassa – Lainsäädäntö, korvaukset ja hallinnolliset järjestelyt
  3. Vapaaehtoisille soveltuvat tehtävät öljyvahingon torjunnassa
  4. Opas vapaaehtoisten pikakouluttamiseksi rantapuhdistukseen öljyvahingon torjunnassa
  5. Järjestöjen öljyvahingon torjuntaan liittyvät koulutukset vapaaehtoisille 2015
  6. Opas öljyvahinkoihin – Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä?

Lue lisää hankkeesta.

WWF Suomi aineistot

WWF ylläpitää ja kehittää koulutusta ja materiaalia öljyntorjunnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille.

Tutustu aineistoon sekä tuleviin kursseihin ja tapahtumiin.

VAPEPA-aineistot

Ryhmänjohtajakoulutuksen käyneet voivat kouluttautua joukkueenjohtajiksi öljyntorjuntaan. Tiedot tulevista koulutuksista ja harjoituksista löytyvät Vapepan tapahtumakalenterista.

Aineistoa viranomaisille

Vuonna 2011 valmistui Itä-Uudenmaan, Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhteistyössä laadittu toimintamanuaali viranomaisille (SÖKÖ), joka toimii käsikirjana vakavassa rannat saastuttavassa öljyvahinkotilanteessa.

Voit tutustua toimintamanuaaliin alla olevista linkeistä.

Alkusanat, johdanto ja termit
Öljyntorjunta- organisaation järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto 2-20
Sisäinen viestintä ja tiedonkulku 3-20
Ulkoinen tiedottaminen 4-20
Työterveys ja – turvallisuus 5-20
Taloushallinto 6-20
Tilannekuva ja tiedustelu 7-20
Vahinkojäte ja jätehuolto 8-20
Vahinkojätteen keräämisen organisointi 9-20
Vahinkojätteen kuljetusketju ja logistiset pisteet 10-20
Vahinkojätteen varastointi 11-20
Jätteen loppukäsittely 12-20
Lastaus- ja purkaustoiminnot 13-20
Merikuljetukset ja kalustohuolto 14-20
Maakuljetusten järjestäminen 15-20
Öljyyntyneen eläinperäisen jätteen turvallinen käsittely 16-20
Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat 17-20
Turvatoimet alusöljyvahingon rantatorjunnassa 18-20
Rannikkotorjunnan koulutus-suunnitelma 19-20
Alusöljyvahingon harjoitus- suunnittelu 20-20

Muuta aineistoa

Preparedness for Oil-polluted Shoreline clean-up and Oiled Wildlife interventions eli POSOW-projektin englanninkielinen opas vapaaehtoiselle öljyntorjujalle (PDF).

SÖKÖSaimaa-hankkeen öljyntorjuntamanuaali. Manuaali on tiivistelmä kaikista SÖKÖSaimaa-hankkeelle laadituista tutkimuksista, selvityksistä sekä hankkeen työpajatyöskentelyn tuloksista.