Vellamo -harjoitus kehitti viranomaisten ja vapaaehtoisten välistä yhteistyötä

OIL SPILL -hankkeen pilottialueella Varsinais-Suomessa 4.-8.5.2021 järjestettyyn Vellamo -harjoitukseen osallistui viranomaisten lisäksi Vapepa-järjestöjen edustajia. Alueella toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) Varsinais-Suomen yhteistyöryhmä, joka perustettiin Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hankkeen (2014-2018) aikana. Ryhmä on ollut aktiivisesti toteuttamassa myös OIL SPILL -hankkeen toimintoja ja oli keskeinen osa Vellamo-harjoitusta.

Yhteistyöstä yhdessä tekemiseen

OIL SPILL -hankkeen yhtenä päätavoitteena on kehittää vapaaehtoisten ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen edusti tiistaina 4.5. ja keskiviikkona 5.5. harjoituksen viranomaisjohtoryhmässä vapaaehtoisjärjestöjä.

Kolmannen sektorin osaamisen hyödyntäminen on eniten kiinni viranomaisen mielikuvituksesta ja ehkä uskalluksesta pyytää apua järjestöiltä. Tällainen harjoitus lisää tietoisuutta suorituskyvystä, mikä lisää hyödyntämistä ja rohkaisee viranomaisia hälyttämään tai ottamaan yhteyttä. Yhteistyöstä seuraava taso on yhdessä tekeminen, mikäedistyi Vellamossa ison harppauksen!”, Tommi kommentoi tavoitteen toteutumista tyytyväisenä.

Lauantain 8.5. johtopaikkaharjoituksesta vastanneet SPR:n Varsinais-Suomen piirin valmiussuunnittelija Risto Paukku ja WWF:n pitkäaikainen vapaaehtoinen Petri Jaarto komppaavat Tommia. ”Viranomaisille ja vapaaehtoisille taisi tarkentua toisen osapuolen työskentelytapa ja etenkin Vapepa-toiminnan mahdollisuudet avautuivat viranomaisille huomattavasti aiempaa paremmin”, Risto lisää. Myös Petrin mukaan harjoitus syvensi yhteistyötä ja osoitti viranomaisille vapaaehtoisten organisoidun kyvyn toimia.

Kuva: Tommi Virtanen.

Oppia ja kehitystä koronatilanteesta huolimatta

Koronapandemia pakotti hankkeen kaikki tilaisuudet pääosin verkkoon, mutta se ei ole onneksi kokonaan estänyt niiden järjestämistä ja yhteistyötä. Varsinais-Suomen pelastuslaitos on aktiivisesti järjestänyt Vapepalle mahdollisuuksia harjoitella yhdessä (kevään aikana kaksi karttaharjoitusta) ja esitellä paitsi omaa toimintaansa niin myös tutustua viranomaisten toimintaan etänä.

Riston mukaan Vellamo-harjoituksessa Vapepaa hyödynnettiinkin hanakammin viranomaisten toimesta verrattuna edellisiin harjoituksiin. ”Opin harjoituksesta sen, kuinka tärkeää on saada toiminnasta koko ajan ajantasaista tietoa ja miten vapaaehtoisia saadaan tällaisessa tilanteessa kontrolloitua koko prosessin ajan aina ilmoittautumisesta kotiutukseen asti.”

Pääsimme syventämään toimintaa edellisten harjoitusten oppien pohjalta”, jatkaa Petri. Hänelle harjoituksen tärkein oppi oli muistutus siitä, kuinka tärkeää on harjoitella viestintää, eri organisaatioiden osaamisen hyödyntämistä sekä öljyntorjuntatoiminnan erityispiirteitä ja tarpeita yhdessä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Tommille harjoitus opetti erityisesti sen, että pelastuslaitoksen johtokeskus ja vapaaehtoistoiminnan johtopaikka tarvitsevat yhteyshenkilön, jolla on laaja-alaista substanssiymmärrystä. ”Johtamistason keskustelut koskien mm. jatkuvuuden hallintaa ja strategian valintaa olivat kehittäviä ja loivat puolin ja toisin yhdessä tekemisen kulttuuria”, hän toteaa.

Kuva: Minna-Liina Ojala

Miikka Toivonen, Vellamon pääsuunnittelija Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta on samaa mieltä: “Tommin läsnäolo pelastuslaitoksen tilannekeskuksessa oli erittäin hyödyllistä. Hän toimi yhdyshenkilönä vapaaehtoisten ja viranomaisten välillä pitäen molemmat ajan tasalla. Tämä tehtävä on äärimmäisen tärkeä myös tositilanteessa. Vellamon ansiosta Molemmat osapuolet saivat paljon uutta oppia toistensa toiminnasta. Uskon, että tämä harjoitus avasi silmiä pelastuslaitoksen puolella siten, että vapaaehtoisresurssia pystyy hyödyntämään suurissa onnettomuuksissa laaja-alaisesti.”

Luottamuksen syntyminen vaatii aikaa, avoimuutta ja yhteistyötä

Petri muistuttaa, että luottamuksen syntyminen vie aikaa ja on oltava kärsivällinen: ”Suomessa WWF:n öljyntorjuntajoukkojen toimintaa on rakennettu 17 vuotta, jotta ollaan päästy tähän pisteeseen. Vapaaehtoisten omien organisaatioiden ja toiminnan pitää olla ensin uskottavalla pohjalla ennen kuin ne voidaan ottaa viranomaisten tueksi.” Vapepa puolestaan perustettiin jo 1960-luvulla, joten kokemusta viranomaisten tukena toimimisesta on ehtinyt karttua aikalailla.

Kaikki kolme kannustavat järjestöjä avoimeen yhteistyöhön ja vuoropuheluun viranomaisten ja toistensa kanssa. OIL SPILL -hanke on tarjonnut tähän oivallisen mahdollisuuden!


Tämä kirjoitus keskittyy vapaaehtoisten ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön, mutta Vellamo -harjoituksen kansainvälisen ulottuvuus oli myös äärimmäisen tärkeä. Ensimmäistä kertaa Varsinais-Suomen pelastuslaitos, tai ylipäätään alueellinen pelastuslaitos Suomessa, harjoitteli kansainvälistä avunpyyntöä ja Host Nation Support -mekanismia tällä tasolla. Miikka Toivosen mukaan harjoitus sujui hyvin myös tältä osin ja kaikki avunpyynnön vaiheet vietiin läpi onnistuneesti.

Teksti: Heta Hyvärinen, hankesuunnittelija, Suomen Punainen Risti