Etusivu

Vapaaehtoiset viranomaisten tukena

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) jäsenjärjestöjen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten aktiivisuutta onnettomuuksiin varautumisessa, tehostaa kansallista öljyntorjuntavalmiutta sekä vahvistaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Hankkeessa viranomaisten avuksi muodostetaan alueellisia koulutettuja vapaaehtoisjoukkoja, jotka toimivat viranomaisten tukena öljyn rantatorjunnassa.

Vapaaehtoisjoukot kykenevät öljyyntyneiden rantojen puhdistamiseen sekä pystyvät tarvittaessa itsenäisesti huoltamaan, johtamaan, lisäkouluttamaan ja organisoimaan toimintaansa.

Palvelua yhden luukun periaatteella

Hankkeen tavoitteena on standardoitujen toimintamallien ja koulutuksen siirtäminen alueelliseen valmiuteen, siten, että pelastusviranomaiset saavat palvelua yhden luukun periaatteella ja tietävät nykyistä paremmin mitä tukea järjestöillä on tarjota öljy- tai luonnononnettomuustilanteissa.

Öljyonnettomuuden uhka

Vakavan öljyonnettomuuden uhka Suomessa on todellinen.

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 2000 öljyvahinkoa, joista suurimmassa osassa ympäristöön pääsee vain pieniä määriä öljyä. Turvallisuusriskit ovat kuitenkin kasvaneet laivaliikenteen lisääntyessä erityisesti Itämerellä. Itämeren lisäksi öljyonnettomuudet ovat mahdollisia myös sisävesillä ja maa-alueilla.

Hyvä esimerkki suuronnettomuuden riskistä saatiin joulukuussa 2016, kun kaksi tankkeria oli törmätä Hangon edustalla. Suuronnettomuuden taloudelliset vaikutukset voivat olla jopa miljardiluokkaa. Rantojen puhdistamiseen voidaan tarvita jopa tuhansia henkilöitä, joiden on oltava työn vaarallisen luonteen takia vähintään pikakoulutettuja ennen työn aloittamista.

Sivuiltamme saat kaiken tarvittavan tiedon vapaaehtoisesta öljyntorjunnasta Suomessa ja kuinka myös sinä voit olla mukana toiminnassa.

Seuraa reaaliaikaisesti, missä laivat liikkuvat 

 

Hankkeessa mukana tarkoitustaan toteuttamassa Reijo Rautauoman säätiö.