Tietoa

Vapaaehtoinen öljyntorjunta on viranomaisten tukena tehtävää kansalaistoimintaa öljyyntyneiden rantojen ja eläinten puhdistamiseksi ja suojelemiseksi.

Öljyt ja kemikaalit ovat myrkyllisiä aineita, eikä niiden torjuntaan tule lähteä ilman viranomaisen lupaa ja asianmukaista koulutusta. Oikeat ja turvalliset toimintamallit voit oppia lähtemällä mukaan järjestöjen koulutuksiin. Näiltä sivuilta sinun on mahdollista tutustua vapaaehtoisille sopiviin öljyntorjunta tehtäviin ja niitä kouluttaviin järjestöihin.

Tämä sivusto kerää yhteen tietoa ja ajankohtaista asiaa Vapaaehtoisten öljyntorjuntaan liittyvistä uutisista, koulutuksista ja kehityksestä.

Uudessa hankkeessa tuotetaan Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa -sivustolle laajemmin käytännönläheistä tietoa vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyöstä helppolukuisessa järjestyksessä ja asianomaisten päivittämänä. Sisällöt suunnataan seuraaville kohderyhmille:

  • Kansalaiset, vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet
  • Viranomaiset
  • Järjestöt ja yhteisöt

Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti vapaaehtoistoimintaan.

Johtaminen ja yhteistyön kehittäminen on haasteellista.


Hankkeessa mukana tarkoitustaan toteuttamassa Reijo Rautauoman säätiö. Säätiö kiittää hankkeissa aktiivisesti mukana olleita. Toteutamme sääntöjemme mukaista toimintaa ”edistää ja tukea pelastustoiminnan ja katastrofiavun kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta”  jatkossakin määrätietoisesti.

Toivotamme kaikille yhteistyöpainotteista vuotta 2024.