Tietoa hankkeista

Hankkeen I-vaihe toteutettiin 2014–2015 Suomen pelastusalan keskusjärjestön SPEKin vetämänä. Hankkeen loppuraportti (PDF, 3.4MB).

II-vaihe toteutettiin 2016–2018 SPR:n ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan vetämänä. Hankkeen loppuraportti.

III-vaihe alkoi 1.1.2019 ja siinä tuotetaan käytännönläheistä tietoa vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyöstä helppolukuisessa järjestyksessä ja asianomaisten päivittämänä. Sisällöt suunnataan seuraaville kohderyhmille:

  • Kansalaiset, vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet
  • Viranomaiset
  • Järjestöt ja yhteisöt

Kaikki pelastustoimiin osallistuvat yhteisöt saavat uudella Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa -sivustolla näkyvyyttä.

Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti vapaaehtoistoimintaan.

Johtaminen ja yhteistyön kehittäminen on haasteellista.


Hankkeessa mukana tarkoitustaan toteuttamassa Reijo Rautauoman säätiö. Säätiö kiittää hankkeissa aktiivisesti mukana olleita. Toteutamme sääntöjemme mukaista toimintaa ”edistää ja tukea pelastustoiminnan ja katastrofiavun kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta”  jatkossakin määrätietoisesti. Toivotamme kaikille yhteistyöpainotteista vuotta 2019.