Tietoa hankkeesta

Hankkeen I-vaihe toteutettiin 2014–2015 Suomen pelastusalan keskusjärjestön SPEKin myötävaikutuksella.

II-vaihe toteutettiin 2016–2018 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan myötävaikutuksella.

III-vaihe alkaa 1.1.2019. Tässä vaiheessa on päämääränä tuottaa asiantuntijavoimin käytännönläheistä tietoa helppolukuisessa järjestyksessä ja asianomaisten päivittämänä. Sisällöt suunnataan seuraaville kohderyhmille:

  • Kansalaiset, vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet
  • Viranomaiset
  • Vapaaehtoisten kanssa työtä tekevät
  • Järjestöt

Kaikki pelastustoimiin osallistuvat yhteisöt saavat sivustolla näkyvyyttä.

Suurin osa suomalaisista suhtautuu myönteisesti vapaaehtoistoimintaan.

Johtaminen ja yhteistyön kehittäminen on haasteellista.


Hankkeessa mukana tarkoitustaan toteuttamassa Reijo Rautauoman säätiö. Säätiö kiittää hankkeissa aktiivisesti mukana olleita. Toteutamme sääntöjemme mukaista toimintaa ”edistää ja tukea pelastustoiminnan ja katastrofiavun kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta”  jatkossakin määrätietoisesti. Toivotamme kaikille yhteistyöpainotteista vuotta 2019.